Wyjątkowość projektu AMR opiera się na powszechnie obserwowanym paradoksie rynku szkoleń – „pracownicy uzyskują na szkoleniach kompetencje, ale nic się w firmie nie zmienia”. Ambicją AMR jest nie tylko dostarczenie wysokich kompetencji, które są oczywiście potrzebne, ale przede wszystkim zapewnienie by każdy z absolwentów uzyskał określoną i zmierzoną wartość dodaną ze swojego udziału dla swojej macierzystej organizacji. Stąd też centralnym elementem AMR jest projekt wdrożeniowy i zmierzenie jego rezultatów, a nie sam cykl warsztatów.

 

Nastawienie na Rezultaty Biznesowe

Uczestnik AMR ma możliwość pokazania progresu wskaźników TDI w swojej macierzystej organizacji, udowadniając tym samym, że jego udział w AMR przyniósł korzyści biznesowe firmie, a nie tylko rozwinął zawodowe kompetencje.

Wsparcie coachingowewdrażania kompetencji

Uczestnik AMR otrzymuje osobistego coacha, którego zadaniem jest wesprzeć uzyskanie rezultatów biznesowych z udziału w AMR. Jako Projekt Wdrożeniowy uczestnik wybiera działania najbardziej adekwatne i potrzebne w jego organizacji na dany moment, nie koniecznie o charakterze systemowym, ale też i prostych usprawnień, czy wprowadzenia pojedynczego narzędzia.

Personal Branding absolwentów

Uczestnik AMR, pokazując rezultaty swojego Projektu Wdrożeniowego podczas konferencji Quo Vadis Szkolenia, bierze udział w Rankingu Praktyków HRD – wszyscy przedstawiciele rynku HR oceniają prezentowane case’y wdrożeniowe przydzielając punkty za wartość dodaną, jaką każdy z Projektów Wdrożeniowych ich zdaniem wnosi do praktyki rynkowej. Ranking Praktyków HRD jest publikowany w magazynach HR.Z absolwentami są przeprowadzane wywiady.

Szacowanie ROI z udziału w AMR

Wobec każdego Projektu Wdrożeniowego uczestników AMR sprawdza się możliwość oszacowania wskaźnika ROI. Jeśli dane, potrzebne do wykonania wyliczeń zwrotu z inwestycji w udział w AMR, są dostępne, uczestnik ma możliwość pokazania swoim przełożonym, ile jego udział w projekcie zarobił dla firmy.

Budowanie autorytetu na arenie międzynarodowej

Uczestnik AMR, który zostanie laureatem Rankingu Praktyków HRD ma możliwość zaprezentowania swojego sukcesu podczas międzynarodowej konferencji ATD w Stanach Zjednoczonych. Jest to konferencja, która co roku gromadzi około 12 000 profesjonalistów z ponad 130 państw świata, a wśród prowadzących pojawiają się wszystkie wielkie nazwiska obszaru HR.

Narzędziowe warsztaty oparte na studiach przypadków

Wszystkie warsztaty są prowadzone przez rynkowe autorytety w swoich obszarach, praktyków, pokazujących bazę narzędziową HRD na studiach przypadków z własnego doświadczenia