Każdy z uczestników biorących udział w projekcie, poza kafeteryjnymi uczestnikami samych warszatów, ustala obszar swojego własnego Projektu Wdrożeniowego. Będzie on realizowany w organizacji w której obecnie pracuje uczestnik. Zakres i cele projektu są doprecyzowane w konsultacji z wyznaczonym Opiekunem, który coaching'owo wspiera później jego realizację.

Zakres oddziaływania Projektu Wdrożeniowego na macierzystą organizację może być zarówno na poziomie strategicznym (np zmiany w rozwiązaniach systemowych), jak i operacyjnym (np. udoskonalenie lub wprowadzenie narzędzia, metodyki, procesu itp.). Wielkość zmiany czy udoskonalenia nie ma tu znaczenia, a jedynie skuteczność przeprowadzenia i istotność dla efektywności całej polityki szkoleniowo-rozwojowej firmy. Wskaźniki uzyskane w Badaniu TDI są tu idealnym punktem odniesienia, pokazującym potencjały rozwojowe systemu HRD, "jak na dłoni".

Ważnym aspektem wyboru obszaru dla Projektu Wdrożeniowego są niezmiennie osobiste KPI, realizowane w danym roku budżetowym oraz cele biznesowe przedsiębiorstwa. Oparcie celów swojego Projektu Wdrożeniowego na tego typu wyznacznikach gwarantuje biznesowy wymiar wpływu projektu, łatwiejsze zdobycie poparcia przełożonych oraz uzyskwianie wielu rezultatów za jednym działaniem. Tego typu Projekty Wdrożeniowe będą rozważane przy szacowaniu ROI w pierwszej kolejności.

Każdy Projekt Wdrożeniowy zostanie udokumentowany tak, by umożliwić późniejsze promowanie Absolwenta AMR w jego organizacji i na rynku.