Uczestnicząc w AMR zyskasz:

 • Kompetencje i narzędzia do zarządzania rozwojem ludzi w sposób efektywny biznesowo zdobywane bezpośrednio od praktyków i ekspertów w danej dziedzinie
 • Wsparcie osobistego coacha przy realizacji jednego, wybranego przez Ciebie projektu wdrożeniowego, by uzyskać od razu wartość dodaną dla Twojej organizacji
 • Możliwość udowodnienia i pokazania na rynku swojego sukcesu, potwierdzonego uzyskaniem TDI STANDARD CERTIFICATE© i prezentacją na konferencji Quo Vadis Szkolenia
 • Możliwość dołączenia do grona fachowców HRD promowanych na rynku przez Stowarzyszenie i Partnerów AMR
 • Dostęp do nowoczesnego a często innowacyjnego know-how w zakresie HRD
 • Możliwość pokazania zarządowi biznesowego znaczenia HRD i podniesienia rangi swoich działań
 • Monitorowanie swojego rozwoju i zmierzenie osiągniętego sukcesu, z indywidualnym Raportem z progresu wskaźników TDI

Dzięki Partnerom AMR uzyskasz dodatkowe bonusy:

 • Bezpłatny dostęp specjalistycznego narzędzia diagnozy talentów pracowników: Talent Profiler
 • Bezpłatny dostęp do Platformy HRsys.light pozwalającej na optymalizację procesów zarządzania potencjałem pracowników
 • Bezpłatny egzemplarz e-book’a „Benchmarki efektywności polityki szkoleniowej – zbiór dobrych praktyk doskonalenia systemu szkoleniowego”
 • Bezpłatny egzemplarz bestsellerowego Kompendium Zarządzania Szkoleniami

Personal branding absolwentów AMR zapewniamy przez:

 • Udział w Rynkowym Rankingu Profesjonalistów HRD
 • Wywiady z absolwentami w pismach branżowych HR
 • Możliwość publikacji swojego studium przypadku z wdrożenia w zbiorku case’ów
 • Możliwość występowania na konferencjach dla środowiska HRD